Technologický postup montáže

Montáž okien do priebežných otvorov (novostavba), stredná montážna poloha, montáž s príložkami, bez murárskych prác, bez uzatvárania špár.

II.a. Kontrola a príprava otvorov.

Pre biele prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 1,5 m – šírka špáry minimálne 10 mm

pre biele prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 2,5 m – šírka špáry minimálne 15 mm
pre biele prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 3,5 m – šírka špáry minimálne 20 mm
pre biele prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 4,5 m – šírka špáry minimálne 25 mm po celom obvode vonkajšieho obrysu výrobku (rámu), vrátane obrysu s podkladovým profilom – ak je predmetom montáže.

Pre tmavé prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 1,5 m – šírka špáry minimálne 15 mm

pre tmavé prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 2,5 m – šírka špáry minimálne 20 mm
pre tmavé prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 3,5 m – šírka špáry minimálne 25 mm
pre tmavé prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 4,5 m – šírka špáry minimálne 30 mm po celom obvode vonkajšieho obrysu výrobku (rámu), vrátane obrysu s podkladovým profilom – ak je predmetom montáže.

II.b. Osadenie a pripevnenie rámov.

Obrázok č.1

Obrázok č.1

Obrázok č.2

Obrázok č.2

II.c. Úprava otvoru po osadení okna.

MP plast s.r.o.

Copyright @ 2011 www.mpplast.sk, MP - Plast s.r.o, Trencianske Stankovce
Partneri: