Streamline SL 76

SL 76 je 5 alebo 7 komorový plastový systém lisovaný len v SRN. Vyznačuje sa vysokou mechanickou pevnosťou, dlhodobou tvarovou stálosťou (hrúbka vonkajšej steny 2,7 až 3,0 mm), veľmi bielym a výnimočne hladkým povrchom. Špecifické chemické zloženie plastu zaručuje nadpriemernú odolnosť voči UV žiareniu, žltnutiu povrchu vplyvom poveternostného namáhania, jeho krehnutiu, čím si dlhodobo zachováva výborné mechanické vlastností. Veľmi hladký povrch v maximálnej miere zabraňuje usadzovaniu mikroskopických častíc prachu v povrchovej štruktúre, čo výrazne znižuje nároky na pravidelné čistenie, kvôli dosiahnutiu čistého vzhľadu. Je to jednoducho profil pre pohodlných zákazníkov. Hrúbka používaných oceľových pozinkovaných výstuh zásadne 1,5 mm až 2,0 mm (technologicky závisí od rozmerov). Použité celoobvodové kovanie s rotujúcimi valčekmi nastaviteľnými aj do šírky značky Aubi 300 /SRN/ so štandardne dodávaným štrbinovým mikrovetraním, poistkou proti pretočeniu kľučky, bezpečnostným hríbikom a zdvíhačom krídla, je samozrejmým štandardom. Dodržiavanie proklamovaných vlastností a výrobu svojich okien si môžete kedykoľvek (aj bez nahlásenia) overiť priamo vo výrobe v Trenčianskych Stankovciach.

Atraktívny vonkajší aj vnútorný vzhľad je postavený na oblých tvaroch hrán krídla zvonku, ktoré hlavne v imitáciách dreva výrazne zvyšujú estetickú hodnotu okien. Vďaka 5 alebo 7 komorovej konštrukcii a stavebnej hĺbke krídla až 86 mm sa dosahujú tepelnoizolačné parametre stavebného otvoru ako celku na vysokej úrovni. Hĺbka (šírka) rámového profilu je 76 mm a krídel 76 mm (hranaté krídlo), 82 mm (oblé krídlo) až 86 mm (krídlo s predsadenou komorou). Okná sú energeticky štítkované, zaradené do energetickej triedy B s celkovou energetickou bilanciou – 19 kWh.m-2.rok-1. Koeficient prestupu tepla izolačného dvojskla s celkovou hrúbkou 24 mm je štandradne 1,0 alebo 1,1 W.m-2. K-1 a koeficient prestupu tepla okna ako celkovej výplne stavebného otvoru menej ako Uw=1,4 W.m-2. K-1.

Konštrukcia a stavebná hĺbka umožňuje osadenie trojskiel do celkovej hrúbky až 48 mm – aj dodatočne. V ponuke je aj 7-komorový profil s tou istou stavebnou hĺbkou a takým istým vzhľadom ako 5-komorový profil. Je vhodný na dosiahnutie ešte lepších, aj keď len mierne, tepelnoizolačných parametrov okien, samozrejme tiež s možnosťou osadenia trojsklom. Okná sa osádzajú na 5-komorový podkladný profil s tesniacou gumou zvyšujúcou vzduchotesnosť. Podkladný profil môže by nezateplený alebo zateplený jednostranne alebo obojstranne.

Detaily profilu

Detail rohu s pántom SL 76/82

Certifikáty

Pri výrobe okien a dverí používajme len certifikované komponenty a naše výrobky sú opatrené:
– ES-Vyhlásením zhody „CE“,
– protokolmi o skúškach v TSÚS (Technický a skúšobný ústav stavebný) podľa EN 14351-1:2006, ako podklad na vystavenie oprávnenia ku energetickým štítkom

vzorkovnik

Vzorkovník napredávanejších laminácií SL 76 v prevedení s oblým 82 mm krídlom

Na výrobu okien a dverí požívame profily s kvalitnými laminovacími fóliami s peknou, výraznou kresbou a hlavne veľmi vysokou odolnosťou voči UV žiareniu, čím si povrch okien dlhodobo zachováva rovnomernú farebnosť, bez viditeľných prechodov medzi povrchom osvetleným priamym slnečným žiarením a povrchom v tieni.

Technická charakteristika

Stavebná hĺbka rámu: 76 mm
Stavebná hĺbka krídla: 76 mm, 82 mm, 86 mm
Počet komôr: 5 alebo 7
Počet tesnení: 2 ks, vymeniteľné (všetky, aj pod sklom)
Štandardné zasklenie: 24 mm v zložení => 4 mm sklo – 16 mm medzera (Ar) – 4 mm sklo
Koeficient prestupu tepla celého okna ako stavebného otvoru: UW = 1,4 W.m-2.K-1
Energetická trieda pri štandardnom zasklení 24 mm: B, celková energetická bilancia – 19,0 kWh.m-2.rok-1
Štandardná hĺbka trojitého zasklenia: 40 mm v zložení => 4 mm sklo – 16 mm medzera (Ar) – 4 mm sklo – 16 mm medzera (Ar) – 4 mm sklo
Energetická trieda pri zasklení 40 mm: A, celková energetická bilancia + 3,3 kWh.m-2.rok-1
Maximálna hĺbka zasklenia: 48 mm

Katalógový rez SL 76

Copyright @ 2011 www.mpplast.sk, MP - Plast s.r.o, Trencianske Stankovce
Partneri: